همكاران
رديف
                         نام و نام خانوادگي
     سمت                                           تلفن
1
 
                    سهيـــلا  باقـري
  
 
كارشــناس ارشــد كتابداري              23064324        
2
                     
                  فرشـته  پورعــلي
  
 
كارشناس ارشـد كتابداري                     422 
3
 
                   آرزو  پوراحمـدي
 
 
 
   كارشــــــناس                               268             
 
 
مهمترين  وظايف همكاران:
 
خانم باقري: تسويه حساب اعضا، كنترل ورود و خروج منابع، تهيه آمار و گزارش از مجموعه و اطلاع رساني به اعضا، رفع مغايرت و تداخل شماره ثبت منابع در نرم افزارهاي امانت و جستجوي سيمرغ، ثبت و ورود اطلاعات كتابهاي فارسي و لاتين در نرم افزار و آماده سازي آنها براي امانت، آموزش و جستجوي مقالات در پايگاههاي اطلاعاتي، چيدمان كتابهاي برگشتي در قفسه هاي مربوطه ، خدمات امانت عمدتا از ساعت 10صبح تا 12.
 
خانم پوراحمدي: عمدتاً ورود اطلاعات كتابهاي فارسي و لاتين در نرم افزار كتابخانه و آماده سازي آنها براي امانت و انجام خدمات امانت و پاسخگويي به مراجعان  در ساعات بعد از ظهر و... .
 
خانم پورعلي: ثبت و ورود اطلاعات پايان نامه‎ها  در نرم افزار سيمرغ و كتابخانه ديجيتال دانشگاه و آماده سازي آنها براي استفاده در سالن. انجام خدمات امانت و پاسخگويي به مراجعان، عمدتاً از ساعت 8 صبح تا 10 و... .  
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/06
تعداد بازدید:
1573
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.