سالن مطالعه
 سالن مطالعه كتابخانه جدا از مخزن آن بوده و در حياط جنوبي دانشكده و پشت بوفه قرار دارد و در دو بخش خواهران وبرادران با فضايي مناسب در اختيار دانشجويان است.
 .خواهشمند است دانشجويان عزيز در حفظ بهداشت و نظافت  و آرامش سالن بكوشند و  محيطي آرام  براي مطالعه  دوستان خود فراهم آورند
 .در صورت خلوت بودن سالن،  در مصرف روشنايي و برق كولرها صرفه جويي شود
. از قرار دادن صندلي و ميز در خارج از سالن جدا خودداري شود
 ،به دليل نزديك بودن محل استقرار پرسنل كتابخانه با سالن مطالعه
از نشستن و صحبت در حاشيه سالن به دليل برهم زدن آرامش محيط كاري خودداري فرماييد
.كتابهاي امانتي را در سالن به جا نگذاريد. در صورت اتفاق، در اسرع وقت به كتابخانه تحويل دهيد
.مراقب وسايل شخصي خود باشيد. در صورت مفقودي، كتابخانه مسئوليتي نمي پذيرد
.در صورت خرابي كولر و كمبود روشنايي و هر گونه مشكل ديگر، مسئول كتابخانه را آگاه نماييد
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/06/25
تعداد بازدید:
1479
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.