جلسه آموزشي كارشناسان پژوهش و كتابخانه در كتابخانه مركزي
روز يكشنبه، 18 مهرماه دوره آموزشي معرفي نوآوريها وخدمات الزوير و نمايه استنادي اسكوپوس در سالن اجتماعات سازمان مركزي دانشگاه برگزارشد. در اين جلسه، كارشناسان كتابخانه ها و پژوهش دانشگاه، حضور داشتند. 
تعداد بازدید:
53
تاریخ:
1395/07/19
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.