انتقال كتابهاي رياضي به محل جديد دانشكده رياضي در پرديس شهيد رضايي نژاد
پيرو دستور رييس محترم دانشكده رياضي، مبني بر انتقال كتابهاي لاتين و پايان نامه‎هاي رشته رياضي به پرديس شهيد رضايي نژاد، بسته بندي و ليست برداري خودكار از كتابهاي مورد نظر انجام شده و آماده انتقال هستند. بنابراين از دانشجويان و اساتيد گرامي كه كتابهاي رياضي را در امانت خود دارند خواهشمنديم آنها را در اسرع وقت به كتابخانه علوم بازگردانند تا كار بسته بندي و انتقال آنها نيز انجام شود. بديهي است محل نگهداري اين كتابها با انجام اصلاحاتي در سيستم نرم افزار كتابخانه ازعلوم به رياضي تغيير خواهد يافت. 
 
تعداد بازدید:
179
تاریخ:
1395/09/17
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.