پنجمين جلسه شوراي كتابداران
جلسه پنجم شوراي كتابداران در تاريخ1396/2/4 در محل دانشكده برق برگزار شد.
در اين جلسه، نكاتي درباره نحوه خريد از نمايشگاه كتاب با بهره وري بيشتر و استفاده بهينه از بودجه پژوهش بيان گرديد. يادآوري شد، قبل از خريد، ليست كتابهاي مورد نظر با موجودي كتابخانه ها، تطبيق داده شود تا از خريد غير ضروري و تكراري پرهيز شود. خواهشمند است قبل از شروع نمايشگاه، اساتيد محترم و دانشجويان گرامي با جستجو در نرم افزار سيمرغ كتابخانه، موجودي كتابها را كنترل نمايند. 
تعداد بازدید:
72
تاریخ:
1396/03/02
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.