استفاده از نرم افزار كتابخانه
براي جستجوي منابع اطلاعاتي، استفاده از نرم افزار در كتابخانه پيشنهاد مي شود. خواهشمند است، براي راهنمايي بيشتر، از راهنمايي كارشناسان كتابخانه و تابلوي راهنما، استفاده نماييد. بديهي است، در صورت استفاده بيشتر، اشكالات نرم افزار مشخص و جهت رفع آنها با شركت مربوطه، هماهنگ خواهد شد.
تعداد بازدید:
449
تاریخ:
1396/03/02
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.