كتابهاي رمان به زبان انگليسي
به اطلاع علاقمندان يادگيري زبان انگليسي ميرساند، تعدادي از رمانهاي معروف به زبان انگليسي در كتابخانه پرديس علوم موجود و قابل امانت است.
برخي از آنها عبارتند از: اما، آرزوهاي بزرگ، بلنديهاي بادگير، جزيره گنج، سفرهاي گاليور، غرور و تعصب، سپيد دندان، اليورتويست، بيست هزار فرسنگ زير دريا، بچه هاي راه آهن، ديويد كاپرفيلد، عقل و احساس و  ..... .
تعداد بازدید:
676
تاریخ:
1397/09/18
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.