قفسه خواني
 در گذشته نسبتا دور به دليل دستي بودن كار امانت كتاب و عدم ثبت كتابهاي خارج شده و امانت رفته در سيستمي دقيق و بدقولي كاربران در بازگرداندن كتابهاي دريافتي، آمار كتابهاي مفقودي بسيار بالا بود؛ چه بسا منابعي مفقود ميشدند اما اطلاعات آنها در سيستم جستجو باقي ميماند و همين مساله باعث سردرگمي مراجعان در يافتن كتابهاي مورد نظرشان بود. كارشناسان كتابخانه علوم تصميم گرفتند به اين مشكل پايان دهند، بنابراين از ابتداي ديماه 1397، پروژه جديد و مهمي در كتابخانه علوم آغاز شد. به اين صورت كه بعد از بررسي موجوديت كتابها در قفسه و اطمينان از فقدان فيزيكي آنها و بررسي در امانت، نسبت به حذف اطلاعات آنها در سيستم جامع جستجو اقدام شده تا تناظر يك به يك هر كتاب اطلاعاتش در نرم افزار رعايت شود و اگر كتابي وجود خارجي ندارد، اطلاعاتي هم نداشته باشد كه بيهوده كاربر را متوقع سازد.
از اين رو بسياري از داده هاي بيهوده از نرم افزار خارج خواهد شد و قاعدتا آمار كتابهاي علوم پايينتر خواهد آمد.
اميد است اينگونه اقدامات كه با علاقمندي و مسئوليت پذيري كاركنان و براي خدمات رساني مفيدتر انجام ميشود، بازخورد مناسبي داشته باشد و مورد توجه قرار گيرد. 
 
تعداد بازدید:
642
تاریخ:
1397/10/23
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.