ثبت نام وروديهاي جديد
ثبت نام كتابخانه اي دانشكده ها به صورت متمركز و سيستماتيك، از سوي دفتر مركزي دانشگاه و بعد از طي مراحل حذف و اضافه انجام خواهد شد. براي كتابخانه علوم نيازي به مراجعه حضوري و ارائه مدارك نيست. ورود اطلاعات دانشجو در نرم افزار كتابخانه به منزله ثبت نام تلقي خواهد شد.
تعداد بازدید:
689
تاریخ:
1398/07/07
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.